Pagina wordt geladen ...
zoeken

Vraagbaak asbestsanering


Tal van vragen bereiken ons over asbestsanering. Dit is toegenomen sinds het asbestverbod vanaf 2024 is aangekondigd. In onze vraagbaak over asbestsanering treft u tal van informatie die u als eigenaar van een woning of bedrijfspand zou moeten weten. Hebt u zelf vragen? Stel ze ons gerust en neem contact met ons op.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?

Neem dan gerust contact met ons op!

 

Is asbest gevaarlijk?

Asbest is vooral een risicio wanneer asbestvezels vrijkomen.

Dat gebeurt bij werkzaamheden (boorwerkzaamheden, zagen), maar ook wanneer er sprake is van verwering of beschadiging. Hoe gevaarlijk asbest is blijkt wel uit onderzoek van TNO: er overlijden jaarlijks meer mensen aan asbest gerelateerde ziektes dan in het verkeer.

 

Mag ik zelf asbest storten bij de gemeente?

Zelf asbest verwijderen, dat mag toch?

“Als particulier mag ik zelf 35 m² asbest verwijderen en bij de gemeente inleveren. Als ik dan gewoon 6 x naar de stort rijd ben ik toch ook van mijn dak van ongeveer 200 m² af?”

Antwoord: Onder bepaalde voorwaarden mag een particulier in veel gemeenten inderdaad 35 m² aan bepaalde asbesthoudende materialen verwijderen en afvoeren. Die hoeveelheid geldt echter niet per keer dat u naar de stort gaat, maar per kadastraal perceel. En u mag dit slechts éénmalig doen.

 

Zelf asbest verwijderen bij uw woning of schuur?

Met een paar vrienden asbest verwijderen.

Zelf asbest verwijderen, dat mag toch?

“Ik haal met een paar vrienden dat dakje er wel een keer af op een zaterdag. Die doen dat als vriendendienst, daar is toch niks op tegen?”

Antwoord: Áls u al voldoet aan de voorwaarden waaronder u als particulier zelf asbest mag verwijderen, dan mag u dat enkel en alleen als eigenaar zelf doen. Of uw vrienden het nu gratis doen, voor een krat bier of tegen betaling, in alle gevallen is er sprake van een arbeidsrelatie en bent u in overtreding.

In welke materialen zit asbest?

Tot 1994 is asbest veel verwerkt in bouwmaterialen zoals golfplaten.

Maar ook in bijvoorbeeld schoorstenen, dakgoten, gevelbekleding en bloembakken kan asbest zijn verwerkt.

Is er risico bij verwering van asbest golfplaten?

Wanneer asbest golfplaten nog vrij nieuw is er weinig riscio. Als golfplaten 20 jaar of ouder zijn beginnen ze echter steeds meer te verweren.

Door verwering komt er bijvoorbeeld, van asbest golfplaten van ca 20 jaar oud, per m² jaarlijks ongeveer 1 gram asbest vrij. Bij een stal of schuur van 1000 m² is dat dus 1 kilo per jaar. Dat zijn dus asbestdeeltjes die verwaaien of door uitspoeling van regen in het milieu terecht komen.

Moet je als werkgever asbestbeleid ontwikkelen?

Als werkgever hebt u een aantal verplichtingen wanneer het over asbest gaat.

Worden uw medewerkers blootgesteld aan asbest dan moet u de werkplek afzetten en een asbestinventarisatie laten uitvoeren. Op het moment dat dit geen risico's oplevert kunt u het asbest laten zitten maar dient er wel een asbestbeheersplan worden opgesteld.

Heb je als school te maken met asbest?

Gemeenten en/of schoolbesturen dienen te weten of er asbest in de school zit.

Daarom is een asbestinventarisatie onvermijdelijk.

Wat te doen bij milieuschade door asbest?

U heeft ongetwijfeld een brandverzekering. Wist u echter dat u, als eigenaar van een asbestdak, aansprakelijk kunt worden gesteld voor alle gevolgschade die ontstaat bij bijvoorbeeld brand?

Denk aan bijvoorbeeld het reinigen van de gehele omgeving als er bij de brand asbestdeeltjes blijken te zijn verwaaid. Mocht u dus besluiten uw dak nog even niet te renoveren, check dan bij uw verzekeraar of u voor dergelijke schades aanvullend verzekerd bent!

Wie betaalt de kosten voor asbestsanering?

In principe betaalt u zelf de kosten voor asbestverwijdering.

In een aantal gevallen zijn er subsidies bij asbestverwijdering, voorheen voornamelijk voor bedrijven, maar tegenwoordig onder bepaalde voorwaarden ook voor particulieren.

Waarom kost asbestsanering zoveel geld?

Veel mensen zitten ermee, of komen er binnen afzienbare tijd mee te zitten: ze moeten van hun asbestdak af. En dat kost veel geld, dat is algemeen bekend. Maar waarom is het nu eigenlijk zo duur?

Waarom kost asbestsanering zoveel geld?

Asbest bij aankoop of verkoop woning

Als mogelijke koper van een woning kun je soms het vermoeden (of de angst hebben) dat er asbest aanwezig is in de woning.

Maar hoe kun je dat bij aankoop van de woning vaststellen? Weliswaar heeft de verkoper van de woning een meldingsplicht maar hoe zit dat precies? Wat voor waarde kun je aan deze meldingsplicht toekennen?

Asbest aankoop woning

asbest verwijderen

Astbestsanering

Wij kunnen u van dienst zijn bij asbestsanering:

  • asbestinventarisatie
  • asbestsanering (asbestverwijdering) zowel binnen als buiten
  • dakrenovatie en gevelrenovatie

Neem gerust contact met ons op.

Contact opnemen

 Meer over Asbestsanering

 

keurmerken

facebook linkedin google twitter instagram.

internet marketing dotsolutions