Pagina wordt geladen ...
zoeken

Asbest saneren kost veel geld, waarom eigenlijk?

Asbest saneren kost veel geld, waarom eigenlijk? Mensen moeten van hun asbestdak af. En dat kost veel geld. Maar waarom is het zo duur?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?

Neem dan gerust contact met ons op!

asbest saneren

Voorschriften bij de sanering

Simpel gezegd is asbest saneren niet meer dan het demonteren van platen. De manier waarop dat gedaan moet worden is wat het zo duur maakt. Je zult er namelijk een gecertificeerd bedrijf voor moeten inschakelen, want zelf mag je asbest niet verwijderen (*). Een gecertificeerd asbestsaneerder moet voldoen aan veel regels. Naast de voor de hand liggende wetgeving als het Bouwbesluit, het Asbestverwijderingsbesluit en de Arbowet moet je ook voldoen aan alle voorschriften die staan in het Procescertificaat Asbestverwijdering, het certificatieschema voor asbestverwijderaars. Naleving van het Procescertificaat Asbestverwijdering wordt gecontroleerd door een onafhankelijk partij, de certificerende instelling. Op het gebied van asbest zijn er 3 bedrijven in Nederland die dit mogen doen. Zij bezoeken, afhankelijk van het aantal projecten dat een saneerder op jaarbasis doet, minimaal 6 x per jaar een project en doen daarnaast 1 x per jaar een audit op kantoor.

Het niet naleven van alle regels resulteert voor een asbestsaneerder vaak in erg hoge boetes en in extreme gevallen kan het een saneerder zelfs zijn certificaat kosten. Je kunt dus maar beter zorgen dat je je zaakjes op orde hebt.

Asbestinventarisatie

Voordat je überhaupt aan saneren kunt beginnen, zal er eerst een asbestinventarisatierapport opgemaakt moeten worden, dit is een wettelijke verplichting. Alleen een bedrijf dat "Procescertificaat asbestinventarisatie" gecertificeerd is, mag zo’n rapport opstellen. Een asbestsaneerder mag dit niet zelf doen, het is verboden om naast asbestverwijdering binnen 1 bedrijf ook inventarisaties te doen.

In de praktijk mag je zoals iedereen weet, asbest golfplaten alleen verwijderen als je hiervoor de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen gebruikt. Witte overalls dus en volgelaatsmaskers met aanblaasunits die de lucht filteren zodat je schone lucht inademt. Na iedere shift moeten de asbestsaneerders een doucheprocedure volgen waarbij de wegwerpkleding wordt uitgedaan en ze zich helemaal douchen en hun pbm’s schoonmaken. Hiervoor wordt de deco-unit gebruikt, een soort mobiele douchewagen. Al deze pbm’s moeten ook jaarlijks gekeurd worden. Ook een fittest, een test waarbij bij iedere asbestverwijderaar wordt gepast welk masker optimaal aansluit op zijn/haar gezicht, is een jaarlijkse verplichting. Daarnaast wordt iedere werknemer die werkzaam is in het asbest iedere 3 jaar een medische keuring aangeboden.

Meer over asbestinventarisatie

Afzetting van het gebied

Het gebied rondom het te saneren dak moet worden afgezet. De ruimte onder het dak moet leeg zijn, alles wat te verplaatsen is, moet eruit. Het demonteren van de golfplaten gebeurd vaak met zwaar materieel zoals een verreiker. Ook wordt steeds vaker een torenkraan gebruikt, omdat een verreiker niet over kan komen. Als de platen zijn verwijderd moeten de gordingen worden schoongemaakt. Hetzelfde geldt voor eventueel isolatieplaten of dakbeschot dat onder de golfplaten zit. Zit er onder golfplaten glas- of steenwol, dan zal dit ook verwijderd, verpakt, afgevoerd en gestort moeten worden als zijnde asbestverdacht. Dit materiaal is namelijk niet schoon te maken. Een ander voorschrift is dat alle schroefgaten moeten worden uitgeboord, omdat daar ook asbestdeeltjes in kunnen zitten. De extra kosten die dat met zich meebrengt maakt dat steeds meer klanten de gordingen dan maar geheel laten verwijderen en afvoeren en nieuwe gordingen (laten) monteren. Als je je dak toch renoveert is daar ook wel iets voor te zeggen, maar er zijn genoeg schuren waar de gordingen nog prima zijn en dan zijn het wel weer allemaal extra kosten natuurlijk.

Als de saneerder klaar is met zijn werk, moet nog gecontroleerd worden of alles inderdaad schoon is. Ook hiervoor moet weer een onafhankelijke partij worden ingeschakeld, in dit geval moet het een laborant zijn van een bedrijf dat is geaccrediteerd door de Raad van Accreditatie. Als alles in orde is, zal hij een vrijgave afgeven.

Alle asbest dat wordt gesaneerd moet dubbel en luchtdicht verpakt worden. Vaak worden golfplaten in een container gedaan waar een grote speciale asbestzak zit. Er moet precies vastgelegd worden wie het asbest afvoert én waar naartoe. Ook de stortplaats moet namelijk gecertificeerd zijn om asbest te mogen aannemen. De kosten voor het afvoeren en storten van asbest zijn behoorlijk hoog en bepalen ook voor een deel de aanzienlijke kosten van het saneren van asbest.

Kostprijs asbestsanering

Bovenstaande is eigenlijk nog maar een greep uit de vele zaken die de kostprijs van een asbestsanering bepalen, het gaat te ver om alles te benoemen. Er zijn ontwikkelingen gaande waarbij gezocht wordt naar werkmethoden en technieken die ervoor kunnen zorgen dat asbest op een betere, meer eenvoudige en vooral goedkopere manier kan worden gesaneerd. Vooralsnog blijft asbest verwijderen echter gewoon een prijzige aangelegenheid. Als de wetgeving daarbij ook nog eens keer op keer wordt aangescherpt zal de prijs voor asbest saneren eerder stijgen dan dalen.

*alleen als particulier mag u maximaal 35 m² geschroefde, hechtgebonden asbest golfplaten demonteren, verpakken en inleveren bij uw gemeente.

Vragen over asbestverwijdering

Wilt u weten wat asbestsanering in uw geval kost?

Neem contact met ons op indien u asbest verwijderd moet hebben.

Wij kunnen voor u in kaart brengen wat de sanering kost.

Neem contact met ons op

 

keurmerken

facebook linkedin google twitter instagram.

zoekmachine marketing dotsolutions