Pagina wordt geladen ...
zoeken

Verwarmen (of koelen) zonder gas, het is mogelijk met een warmtepomp.

Maak gebruik van duurzame energiebronnen zoals: buitenlucht, bodem of water. Dit is mogelijk met een warmtepomp.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?

Neem dan gerust contact met ons op!

water water warmtepomp

Kiezen voor een warmtepomp

De keuze of, en voor welke warmtepomp u kiest is van veel factoren afhankelijk. Gaat het om nieuwbouw of gaat het om bestaande bouw? Wilt u geen gasaansluiting meer in de woning of uw bedrijfspand? Dit zijn voor ons belangrijke uitgangspunten.

Nieuwbouw:

Bij nieuwbouw liggen uw keuzes nog helemaal vrij. Als u voor een warmtepomp wilt kiezen kunt u uw woning als het ware op het systeem inrichten. Misschien wordt uw woning ontworpen door een architect? Dan kan in het vroege stadium een warmtepomp goed worden ingepast in het ontwerp.

Ruimte warmtepomp

Welke ruimte heb je nodig om een warmtepomp te plaatsen?

Er moet ruimte zijn om de warmtepomp te plaatsen, maar daarnaast moet er ook ruimte zijn voor een buffervat. Het liefst plaatsen wij dit buffervat zo dicht mogelijk bij de warmtepomp om warmteverlies dat optreed bij de leidingen te voorkomen.

Waar je voor een CV-ketel zo’n 1 vierkante meter ruimte nodig hebt, moet je bij een warmtepomp toch al snel denken aan zo’n 4 vierkante meter.

Als er minder ruimte beschikbaar is kan er ook nog gekozen worden voor een warmtepomp met een ingebouwd buffervat. Laat u niet te snel afschrikken door het idee dat u te weinig ruimte heeft, wij kunnen samen met u kijken naar de mogelijkheden. Er is vaak meer mogelijk dan u denkt.

In sommige situaties is het beter om niet voor een warmtepomp te kiezen. U kunt hierover van ons een eerlijk advies verwachten. In dit geval zijn er uiteraard alternatieven die we graag samen met u bekijken.

warmtepomp systeemplafond

Optimaal klimaat in uw bedrijfspand

Het is van groot belang dat het klimaat in uw bedrijfspand goed is. Goed betekend in het geval van klimaatbeheersing dat er een aangename temperatuur is en een goede luchtvochtigheid.

Een optimaal binnenklimaat draagt bij aan de productiviteit van uw medewerkers. Mensen voelen zich beter en worden minder vaak ziek.

De warmtepomp kan de omgeving verwarmen maar ook koelen, hierdoor kan dus een optimaal werkklimaat bereikt worden.

De meeste systemen verwarmen OF koelen. Er zijn nu echter ook systemen die de mogelijkheid hebben om gelijktijdig te verwarmen en te koelen.

Je kunt op de deze manier de vertrekken die op de zonkant van het gebouw liggen koelen, terwijl de ruimtes op de schaduwkant van uw bedrijf verwarmt worden. Het grote voordeel is dat de warmte die wordt opgenomen naar de binnen-units gebracht wordt die behoefte hebben aan koelcapaciteit. Zo wordt er dus gebruik gemaakt van de eigen energie.

De warmte terugwin mogelijkheid tussen de te koelen en te verwarmen vertrekken binnen het pand leiden tot een forse energiebesparing. Door de onafhankelijke werking tussen warmen en koelen is dit systeem heel geschikt als bijverwarming maar ook als hoofdverwarming mits er goed nagedacht wordt over het ontwerp.

Op bovenstaande foto ziet u dat het warmtepompsysteem volledig is weggewerkt in het systeemplafond. Dit behoort ook tot de mogelijkheden.

bestaande bouw


Bestaande bouw

Een warmtepomp integreren in bestaande bouw is een heel ander verhaal. We moeten dan zogezegd: “Roeien met de riemen die we hebben”.

Heeft u ruimte? Of kan deze ruimte gecreëerd worden? De warmtepomp moet namelijk geplaatst worden maar ook het leidingwerk moet aangelegd kunnen worden.

Laat u niet te snel afschrikken doordat u denkt geen ruimte te hebben. Er bestaan heel ingenieuze systemen om ruimte te benutten waarvan u dacht dat deze er niet is.

Daarnaast is de isolatiewaarde van de woning/het bedrijfspand erg belangrijk. Is uw woning goed geïsoleerd? En kierdicht?

Om een goed advies te kunnen geven over het vermogen dat de warmtepomp hebben wij bij voorkeur  een warmteverliesberekening nodig. Warmte gaat nu eenmaal verloren, via de vloer, wanden, ramen, deuren, het dak en de ventilatie. Er zijn altijd verliesposten. In de warmteverliesberekening kunt u zien hoeveel procent van de verwarmingsenergie verdwijnt. De uitkomst van de berekening is bepalend voor het totale vermogen dat de warmtepomp moet hebben. De juistheid is van groot belang voor een optimaal binnenklimaat.

Uiteraard willen wij niet dat u in de kou komt te zitten dus het vermogen moet groot genoeg zijn, maar overcapaciteit van het systeem is ook niet wenselijk. Een systeem met overcapaciteit zal meer stroom verbruiken dan nodig is.

Met een goed ontworpen warmtepomp zal het mogelijk zijn om een woning te verwarmen en tapwater te bereiden zonder gas. Tevens is het met de warmtepompen mogelijk om de woning te koelen in de zomer, de koeling werkt niet zoals een airco systeem maar als een top koeling. Dit houdt in dat de ruimtetemperatuur bij zeer hoge buitentemperaturen wel kan oplopen, de warmtepomp zal de binnentemperatuur tot maximaal 3 a 4 graden onder de buitentemperatuur kunnen houden.

Combineren met andere systemen

Een warmtepomp heeft niet alleen maar voordelen. Het systeem gebruikt om zijn werk te doen namelijk veel elektriciteit, en dus een hoge elektriciteitsrekening. Ook hiervoor kunnen wij u een oplossing bieden. U kunt bijvoorbeeld kiezen voor PV panelen (zonnepanelen).

Als u kiest voor een warmtepomp is het aan te raden deze te combineren met andere duurzame installaties zoals de zonneboiler, zonnecollectoren, PV panelen of een wtw systeem. Ook op dit gebied kunnen wij u adviseren en wij kunnen deze systemen voor u plaatsen.

Het warmtepomp systeem brengt ook met zich mee dat er een grote buitenunit geplaatst wordt. Waar deze geplaatst moet worden is soms even zoeken. De buitenunit produceert geluid. Een terras is dus geen goede plek. Ergens naast de gevel of verderop in de tuin zijn vaak de posities waar de units worden opgesteld. Eventueel kan de unit ook in een tuinhuisje worden geplaatst waardoor het rendement van de installatie nog wat omhoog gaat. Wel dient deze ruimte goed geventileerd te zijn zodat de unit zijn energie goed kwijt kan. Het voordeel van deze systemen is dat lange leidinglengtes mogelijk zijn (soms wel tot 40 meter). Samen met u bespreken we de mogelijkheden.

geschikt warmtepompinstallatie

CV installatie geschikt?

Een belangrijke vraag is in een bestaande woning of uw cv systeem in de woning geschikt is  voor een warmtepomp?

Een warmtepomp heeft het beste rendement bij een water afgiftetemperatuur van 35 a 45 graden. Dit is bij vloerverwarming geen probleem, deze is juist geschikt voor lagere afgiftetemperatuur. Met radiatoren is het iets anders, de meeste radiatoren zijn berekend op een water aanvoer temperatuur van 80 graden. Een logisch gevolg is dat bij een lagere temperatuur de afgifte van een radiator ook minder zal worden. Dit kan eventueel worden opgelost door het plaatsen van grotere radiatoren,  of het vervangen door radiatoren met ingebouwde ventilatoren waardoor de warmte (of koele lucht in de zomer) geforceerd de ruimte in wordt gebracht.

legionella bacterie

Bescherming tegen legionella

Als u de warmtepomp ook gaat gebruiken voor de warm water voorziening komt er nog iets anders om de hoek: Hoe zit het dan met legionellabesmetting?

De warmtepomp kan wel hogere temperaturen water afleveren aan de warmtepompboiler, maar het hoogste rendement is wel als het temperatuurverschil tussen de koude- en warmtebron zo laag mogelijk is. We proberen daarom een zo laag mogelijke temperatuur aan te houden. De watertemperatuur van het water dat wordt geleverd aan de boiler zal niet hoger zijn dan 55 graden. Dit is onvoldoende hoog om legionellabesmetting te voorkomen.

Daarom zijn er nu systemen die veel aandacht besteden aan het voorkomen van legionellabesmetting in deze laagtemperatuursystemen. De warmtepompboiler voert de temperatuur van de gehele boilerinhoud minimaal een maal per week tot 60 graden op.

Soms zetten mensen hun warmtepomp tijdens de vakantie uit om energie te besparen. Het water heeft dan soms enkele weken stil gestaan op lage temperatuur en er is ook niet automatisch gedesinfecteerd.

 Het is dan verstandig het koude en warme water een minuut te laten stromen en om de warmtepompboiler minimaal een uur op een temperatuur van 60 graden te laten komen. Soms is handmatig tot een desinfecterende temperatuur laten komen niet mogelijk, in dat geval is eventueel chemisch reinigen mogelijk of we plaatsen een hygiëne buffervat wat als filter dient.

Een buffervat kun je vergelijken met een boiler. In het buffervat wordt warm water opgeslagen.

Meer over legionellabesmetting

werking warmtepomp

Werking warmtepomp

De werking van een warmtepomp is gebaseerd op thermodynamica.

Het woord thermodynamica komt van de griekse woorden: therme (warmte) en dynamisch (kracht). Thermodynamica houdt zich bezig met allerlei soorten energieomzettingen.

Een warmtepomp is een apparaat dat laagwaardige energie verplaatst en dan omzet in hoogwaardige energie. Hiervoor is wel een andere vorm van arbeid nodig want uiteraard gaat dit niet vanzelf. De arbeid om dit te bereiken wordt geleverd in de koudemiddelkring.

Aan de bronzijde neemt de warmtepomp bij lage temperatuur de warmte op, en geeft deze aan de afgiftekant met verhoogde temperatuur weer af.

De bron bestaat uit lucht of water, en aan de afgiftekant zit: vloerverwarming, een boiler of convectors, of een combinatie daarvan.

Tussen de bron en de afgifte zit een koudemiddelkring bestaande uit een compressor, verdamper, condensor en expansieventiel.

Er is ook de mogelijkheid het proces om te draaien, in dit geval kan het systeem koelen. Houdt u er dan rekening mee dat dit meer energie kost.

De milieubelasting van een warmtepomp is erg laag omdat er weinig fossiele brandstoffen gebruikt worden. De opbrengst is echter zeer hoog. Met een warmtepomp heb je dan ook een duurzame manier om je huis te verwarmen of te koelen, en je warm water te regelen.

aansluiting warmtepomp

Soorten warmtepompen

Een warmtepomp gaat zeker zo lang mee als een CV en heeft ook minder onderhoud nodig.

Het principe van de waterpompen is hetzelfde maar er wordt wel gebruik gemaakt van verschillende soorten energie, de volgende systemen zijn verkrijgbaar:

 • Lucht-lucht
 • Lucht-water
 • Water-water (open bron en gesloten bron)
 • Hybride
 • Thermodynamische

warmtepomp lucht lucht

Lucht-lucht warmtepomp

Dit systeem gebruikt lucht als bron, en als afgiftesysteem. Er wordt warmte onttrokken aan de buitenlucht via een buitenunit. In de buitenunit zit een compressor of een warmtewisselaar. Er wordt warmte onttrokken aan de omgevingslucht en deze wordt vervolgens opgewarmd.

In het geval van een compressor gebeurt dit door een gas samen te persen. Hierbij komt dan warmte vrij. Een warmtewisselaar brengt warmte gescheiden over naar een andere apparaat.

Voordelen:

 • Goedkoper in aanschaf dan de andere systemen.
 • Kan ook gebruikt worden als airco.
 • De ruimte is snel op temperatuur.
 • De installatie van dit systeem in verhouding tot de andere systemen vrij eenvoudig. Er hoeven geen hoge kosten gemaakt te worden voor het aanleggen van de leidingen.
 • Toe te passen zowel in nieuwbouw als in renovatie
 • CO2-uitstoot bij verwarming is veel lager dan bij bijvoorbeeld de cv-ketel.

Nadelen:

 • In sommige gevallen is het niet wenselijk luchtverplaatsing te hebben in de ruimte.
 • Het rendement is meer afhankelijk van de buitentemperatuur.
   

Lucht-water warmtepomp

Een lucht-water warmtepomp haalt zijn energie uit de omgevingslucht. Deze waterpomp bestaat uit een binnen- en een buitenunit. 

Het buitendeel is gekoppeld aan het binnendeel, de warmte wordt aan de buitenlucht onttrokken en deze wordt verhoogd via een compressor. Het hete koelmiddel dat nu in gasvorm is, verplaatst naar de binnenunit. Daar geeft het koelmiddel zijn warmte af doormiddel van een warmtewisselaar aan het water in het verwarmingssysteem, en door middel van dit water wordt de warmte verplaatst via het verwarmingssysteem.

Zodra de warmte wordt afgestaan verandert het gasvormige koelmiddel naar vloeistofvorm. Daarna herhaalt het proces zich.

Voordelen:

 • Grote afstand tussen binnen en buitenunit is mogelijk, zo kun je creatieve manier de units plaatsen.
 • Ten opzichte van de bodem-water warmtepomp is dat de investering kleiner is, er is namelijk geen broninstallatie nodig.
 • Onderhoudsarm
 • Relatief weinig ruimte voor de binnenunit.

Nadelen:

 • Door de schommelende buitentemperatuur ligt het rendement altijd lager dan wanneer er gekozen zou zijn voor een water-water warmtepomp in dezelfde omstandigheden.
 • Je kunt met dit systeem niet “bijna gratis” koelen. De buitenlucht (bron) is namelijk warm op het moment dat je wilt koelen.
 • De buitenunit maakt geluid en wordt vaak als “niet mooi” ervaren.
   

Water-water warmtepomp (met open bron)

De water-water warmtepomp haalt zijn energie uit grondwater.

Het grondwater wordt naar boven gepompt, dan door een warmtewisselaar geleid waar de warmte wordt afgegeven, doordat de druk wordt opgevoerd door de compressor in het systeem (zie plaatje: werking warmtepomp) stijgt de warmte in het buizenstelsel nog meer. Hierna wordt het water weer terug gepompt naar een koudwaterput en de cyclus kan opnieuw beginnen.

Er moeten voor dit systeem verticale gaten geboord worden. De kosten hiervan zijn aanzienlijk.

Voordelen:

 • Systeem is niet zo groot en het neemt dus weinig ruimte in beslag.
 • Rendement ligt heel hoog, de temperatuur van het grondwater is vrij constant, meestal rond de 10 graden. Bij een diepte van 50 meter wordt de grondwatertemperatuur niet meer beïnvloed door weersomstandigheden. Of het nu zomer of winter is, de temperatuur blijft ongeveer hetzelfde, het rendement van dit systeem is dus ook zeer constant.
 • Water dat is opgepompt kan gerecycled worden om bijvoorbeeld tuin te sproeien of toilet te spoelen.
 • Kan ook worden gebruikt om te koelen.
 • Milieuvriendelijk

Nadelen:

 • Om putten aan te leggen voor dit systeem zijn boringen nodig. Deze boringen zijn zeer kostbaar. Hoe dieper het grondwater zit, hoe diepere gaten zullen ook geboord moeten worden. Ook kost het meer energie om het grondwater omhoog te pompen.
 • Er moet een watervergunning zijn om grondwater op te mogen pompen, en je moet hiervoor een grondwaterheffing (grondwaterbelasting) betalen. (voor opgepompt water dat je terug laat vloeien kun je wel weer een vrijstelling vragen)
 • Jaarlijkse administratieplicht. U moet de hoeveelheden energie die het systeem aan de bodem heeft toegevoegd en de hoeveelheid die is onttrokken aan de bodem opgeven.
   

Water-water warmtepomp (met een gesloten bron)

Er is warmte aanwezig in de aardbodem. Deze warmte komt van de zon en van het magma dat zich diep in de aarde bevindt.

Deze warmte heet geothermische warmte. Als we nu een buizennetwerk ondergronds aanbrengen, kan deze warmte gebruikt worden om het water in dit buizennetwerk te verwarmen. Deze temperatuur is niet hoog genoeg om een woning/gebouw mee te kunnen verwarmen. Deze temperatuur wordt verder omhoog gebracht. De warmte wordt uiteindelijk afgegeven aan het centrale verwarmingssysteem van de woning/het gebouw. Voor dit proces is er een geringe hoeveelheid elektriciteit nodig.

Horizontaal of verticaal buizennetwerk

Het buizennetwerk dat gebruikt wordt om de warmte uit de grond te kunnen onttrekken kunnen verschillende geplaatst worden. Horizontaal of verticaal.

Bij horizontale plaatsing moeten de buizen minstens anderhalve meter (daar is de grond vorstvrij en warm genoeg) diep horizontaal in de bodem geplaatst worden. Het oppervlakte dat nodig is om het buizennetwerk aan te brengen is ongeveer twee keer het oppervlakte van de woning/het gebouw, dit oppervlak mag niet beplant worden. Als het buizennetwerk te klein is, is er het risico dat de vloeistof in de buizen gaat bevriezen, dan moet er weer meer anti-vriesvloeistof worden toegevoegd. Het toevoegen van anti-vries maakt de vloeistof dikker en dus kan het moeilijker worden rondgepompt. De pomp heeft dus meer energie nodig. Een te klein buizennetwerk is dus ten strengste af te raden.

Bij verticale plaatsing worden er diepteboringen (grondboringen, putboringen) gedaan die variëren tussen de 25 en 150 meter diep. Dit is afhankelijk van de bodemsamenstelling (soort grond) het rendement van een leemachtige ondergrond is veel beter dan bij een droge zandgrond. Het is ook afhankelijk van het gewenste vermogen van het systeem. In de boorgaten komen kunststofslangen die worden aangesloten op de verdamper van de warmtepomp.

Voordelen

 • U heeft geen vergunning nodig
 • Er in geen administratieplicht
 • Hoog rendement ten opzichte van lucht, door constante temperatuur

 Nadelen:

 • De aanleg van het buizensysteem is zowel bij horizontale als bij verticale plaatsing duur
   

Horizontaal- in vergelijking met verticaal buizennetwerk

 • Bij horizontaal netwerk is er een groter grondoppervlak nodig dan bij een verticaal netwerk.
 • Benodigde graafwerkzaamheden van een horizontaal netwerk zijn minder kostbaar dan bij een verticaal buizennetwerk.
 • Tijdens het stookseizoen daalt de temperatuur van de ondiep bodem, bij het horizontale systeem liggen de buizen niet diep, het rendement is dus lager dan van het verticale systeem, bij het verticale systeem heeft de buitentemperatuur immers bijna geen invloed.

Hybride-warmtepomp

Hybride betekend dat er twee systemen samenwerken. Deze soort warmtepomp bestaat uit een warmtepomp-deel en een cv-deel.

De warmtepomp is meestal gebaseerd op het lucht-water systeem. Het warmtepompdeel van het systeem onttrekt en transporteert warmte uit de omgevingslucht, als de vraag te hoog wordt kan het cv-deel bijspringen. Achter dit systeem zit een regelunit en een slimme thermostaat. Samen bepalen ze de meest economische verwarmingsstrategie. Het systeem berekend welke energiebron (elektriciteit bij de warmtepomp of gas bij de CV) het best kan worden ingezet.

Voordelen:

 • Stuk goedkoper dan de andere warmtepompsystemen.
 • Geen breekwerk en complexe leidingsystemen om het systeem te plaatsen.

 Nadelen:

 • U blijft een gasaansluiting nodig hebben.

Energiemeter bij warmtepomp met open bron

Het bedrijf waarbij dit project is uitgevoerd, beschikt over een warmtepomp met open bron.

Om te monitoren hoeveel energie uit de open bron getrokken wordt en hoeveel energie er door de warmtepomp weer in de grond ingebracht wordt, plaatste Gebr. Middelveld BV een energiemeter.

Meer over dit project

Informatie en advies over warmtepompen?

Interessant om te weten is dat de overheid de aanschaf van warmtepompen stimuleert door de zogenaamde Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE).

Meer over ISDE subsidie en subsidie aanvragen

Overweegt u voor een warmtepomp te kiezen? Wij adviseren u hier graag in.

Neemt u gerust contact met ons op!

Meer over duurzame energie?

 

keurmerken

facebook linkedin google twitter instagram.

zoekmachine marketing dotsolutions